Sagaserien gir deg

• få komponentar
• enda større vekt på grunnleggjande ferdigheiter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukarvennlege bøker
• fokus på fl eire teksttypar
• meir sakprosa
• fleire norske og nordiske tekstar
• enda fleire og betre oppgåver

Sagaserien består av

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråkleg lesebok per trinn som følgjer strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneheld også oppgåver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følgjer eleven gjennom
  heile ungdomsskulen
• lærarrettleiing på nettet og i papirutgåve
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan brukast på interaktive tavler, pc og nettbrett

Cookies

This site uses cookies to store certain information on your local machine. Your continued use of this site acknowledges that you have accepted usage of these cookies. Below you can find an overview of which cookies are stored and what they're used for.

Cookie:
session_id_sagann.portfolio.no
Lifetime:
session
Source:
Portfolio

This cookie is used to maintain session information. It is used to locate authentication and identity information, and user interface preferences like language and active user interface elements. This information is only available to server administrators employed by Fagbokforlaget.

Cookie:
hide_cookie_message
Lifetime:
persistent, 1 year
Source:
Portfolio

This cookie is used to ensure you only need to hide the cookie informative message once. This information is not stored and accessed by anyone.

Cookies:
_ga, _gat
Lifetime:
persistent, 2 years
Source:
Google Analytics

These cookies are used to track user behavior on the site, which allows us to better understand how users are using the site. Only some employees of Fagbokforlaget have access to this information.

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies