Sagaserien gir deg

• få komponentar
• enda større vekt på grunnleggjande ferdigheiter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukarvennlege bøker
• fokus på fl eire teksttypar
• meir sakprosa
• fleire norske og nordiske tekstar
• enda fleire og betre oppgåver

Sagaserien består av

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråkleg lesebok per trinn som følgjer strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneheld også oppgåver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følgjer eleven gjennom
  heile ungdomsskulen
• lærarrettleiing på nettet og i papirutgåve
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan brukast på interaktive tavler, pc og nettbrett

Lenkesamling

1 Å lese


2 Å skrive


3 Å ta ordet


4 Teksttyper og virkemidler


5 Nynorsk/Bokmål

  • Magasinett.no Elektronisk tidsskrift på nynorsk som legg vekt på nyheiter, artiklar og kommentarstoff.
  • Språkrådets nynorskkurs Ressurs med interaktive oppgåver og minigrammatikk. Mest berekna på vidaregåande, men kan òg brukast av ungdomsskuleelevar.
  • Norsk målungdom Heimesida til ungdomsorganisasjonen til Noreg mållag.

6 Norrønt

  • Gamle naboar Ressurs frå Universitetet i Bergen om vikingtida. Med interaktive oppgåver.
  • Arne Torps hjemmeside frå Universitetet i Oslo. Hør korleis dei snakka i norrøn tid!
  • Vikingenes hverdagsliv (03:11) Film som viser spor etter vikingbusetnad i England (jf. Saga 8 s. 232). Viser også folkedanstradisjonen som lever vidare på Færøyane. Engelsk tale. Frå NRK Skole
  • Runer i urnordisk (04:25) Frå Tunesteinen (jf. Saga 8 s. 230) til runer som kjærleiksbrev på 1200-talet. Frå NRK Skole.

7 Folkedikting


8 Frå renessanse til opplysningstid


Grammatikk og rettskriving


Ordlister

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies