Sagaserien gir deg

• få komponentar
• enda større vekt på grunnleggjande ferdigheiter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukarvennlege bøker
• fokus på fl eire teksttypar
• meir sakprosa
• fleire norske og nordiske tekstar
• enda fleire og betre oppgåver

Sagaserien består av

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråkleg lesebok per trinn som følgjer strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneheld også oppgåver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følgjer eleven gjennom
  heile ungdomsskulen
• lærarrettleiing på nettet og i papirutgåve
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan brukast på interaktive tavler, pc og nettbrett

Lenkjer

1 Å forstå tekstar


2 Skjermtekstar


3 Lyrikk


4 Novelle og roman


5 Drama

 • Hva er drama? Tips til improvisasjon, rollespel, biletteater osv. Ein del knytt til norskfaglege tekstar. Frå Drama i skolen.

6 Teikneseriar

 • Writecomics Lag din eigen serie: Enkelt program i tradisjonell humorstil.
 • Marvelkids Byggjer på kjende helteseriar. Med typiske actionverkemiddel som perspektiv og «lydeffektar».
 • Chogger Meir avansert. Her kan ein teikne sine eigne figurar og bruke bilete. Sjå «Browse comics» for kva slags moglegheiter programmet gir.

7 Nynorsk

 • Magasinett.no Elektronisk tidsskrift på nynorsk som legg vekt på nyheiter, artiklar og kommentarstoff.
 • Språkrådets nynorskkurs Ressurs med interaktive oppgåver og minigrammatikk. Mest berekna på vidaregåande, men kan òg brukast av ungdomsskuleelevar.
 • Norsk målungdom Heimesida til ungdomsorganisasjonen til Noreg mållag.

8 Romantikk og nasjonalromantikk

 • Hva ville Henrik Wergeland? (28:33) Om Henriks liv og Kristiania på 1800-talet. "Den første sommerfugl" (leseboka s. 180) på 09:18. Stopp på t.d. 12:33. Frå NRK Skole.

9 Realisme og naturalisme

 • Bjørnsons begravelse (08:31) Stumfilm frå 1910 som viser korleis kista blei frakta frå København til Oslo. Enormt oppbod av folk begge plassar. Sjå ca. 4 min. Fra NRK Skole.
 • En novelle av Kielland (05:43) Frå NRK Skole. Om novella som sjanger og om "Karen". Kan eigne seg til etterarbeid med teksten.
 • Fire stemmer - Gina Krog (6:02) Dramatisering av kvinnekampen fram mot stemmerett i 1913, frå NRK Skole. Jf. leseboka s. 149.
 • Amalie Skrams litterære tema (04:59) Om Amalie Skram, kvinnerolla og den medkjensla ho hadde med lågare sosiale lag. Samtaleprogram frå NRK Skole.

10 Nyromantikk


11 Samisk språk og litteratur

 • Den stille kampen: Skam og stolthet (28:32) Om ung kvinne som "oppdagar" at ho er samisk (til ca. 06:45) Om internatskular (til ca. 10:00). Reiser spørsmål om identitet og undertrykking, kan òg overførast til andre minoritetar? Frå NRK Skole.
 • Den norske verdensmusikeren Mari Boine (3:01) Tek opp spørsmål om nasjonalitet, identitet og musikk. Frå NRK Skole.

Grammatikk og rettskriving


Digitale læringsverktøy

 • Creaza - kom i gang Velkjent program som tilbyr verktøy for tankekart, tegneseriar, film mm. Klikk på eit av undervisningsopplegga, og du får ei innføring i korleis verktøya kan brukast fagleg. Kan koplast til FEIDE.
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies