Sagaserien gir deg

• få komponentar
• enda større vekt på grunnleggjande ferdigheiter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukarvennlege bøker
• fokus på fl eire teksttypar
• meir sakprosa
• fleire norske og nordiske tekstar
• enda fleire og betre oppgåver

Sagaserien består av

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråkleg lesebok per trinn som følgjer strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneheld også oppgåver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følgjer eleven gjennom
  heile ungdomsskulen
• lærarrettleiing på nettet og i papirutgåve
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan brukast på interaktive tavler, pc og nettbrett

Kva kan du om vikingtida?

viking_1.jpg

Les kapittel 6 i boka og svar på spørsmåla.

1. Munkar og nonner som opplevde å bli herja med av vikingane, trudde gjerne det var ...


2. Mange vikingar busette seg i landa dei reiste til og gifte seg med ...


3. Vikingane hadde eit vel utvikla rettssystem, med rådslaging og forhandlingar på tinget. Korleis straffa dei lovbrytarar på det gamle vikingtinget?


4. Kven vart halde ansvarleg for eit drap i det norrøne rettsvesenet?


5. Kva tyder mytologi?


6. Du har sikkert høyrt om Odin, Tor og Frøya. Men korleis veit vi at det var desse gudane vikingane trudde på?


7. Vart Eddadikta skrive med runeskrift eller latinske bokstavar?


8. Kva handlar diktet Voluspå om?

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies