Sagaserien gir deg

• få komponentar
• enda større vekt på grunnleggjande ferdigheiter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukarvennlege bøker
• fokus på fl eire teksttypar
• meir sakprosa
• fleire norske og nordiske tekstar
• enda fleire og betre oppgåver

Sagaserien består av

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråkleg lesebok per trinn som følgjer strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneheld også oppgåver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følgjer eleven gjennom
  heile ungdomsskulen
• lærarrettleiing på nettet og i papirutgåve
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan brukast på interaktive tavler, pc og nettbrett

Kva kan du om skjønnlitteratur?

mallard_2.png

Test deg sjølv.

1. Kva er «episk dikting»?

2. Kva består ei forteljing minimum av?

3. Kva vil det seie at noko er skrive kronologisk?

4. Kva er ein tittel?

5. Kva er retrospektiv skriveteknikk?


«Eg er ein glad gut. Hadde eg hatt ein villand, ville eg ha vorte enda gladare, men sidan eg bur i ein dokkeheim, har eg ikkje plass til fuglar eller andre dyr.»

6. Kva for ein forteljar har vi å gjere med her?


«Dei gjekk langs stranda og bar på kvar sin løyndom. Dei hadde byrja å likne kvarandre denne sommaren, og det var nok på grunn av løyndommane.»

7. Kva for ein forteljar har vi å gjere med her?

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies