Sagaserien gir deg

• få komponentar
• enda større vekt på grunnleggjande ferdigheiter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukarvennlege bøker
• fokus på fl eire teksttypar
• meir sakprosa
• fleire norske og nordiske tekstar
• enda fleire og betre oppgåver

Sagaserien består av

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråkleg lesebok per trinn som følgjer strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneheld også oppgåver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følgjer eleven gjennom
  heile ungdomsskulen
• lærarrettleiing på nettet og i papirutgåve
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan brukast på interaktive tavler, pc og nettbrett

Kan du stole på all informasjon?

kildekritikk_1.png

Høyr kva medieforskar Anders Fagerjord seier om å vere sakleg på nettet.

Fagerjord_sakpreget_tekst_paanett.mp3

HUGS:

Å vere KJELDEKRITISK vil seie å vere oppteken av at informasjonskjelda du bruker 
er til å stole på.

At noko eller nokon er SERIØSE, vil seie at dei er pålitelege.

Vel riktige svar.

1. Kvifor er det ekstra viktig å vere kjeldekritisk på nettet?

2. Er det meir vrøvl som blir framstilt som fakta på Internett enn i andre medium?

3. Er det som står i avisa, alltid heilt sant?

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies