Sagaserien gir deg

• få komponentar
• enda større vekt på grunnleggjande ferdigheiter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukarvennlege bøker
• fokus på fl eire teksttypar
• meir sakprosa
• fleire norske og nordiske tekstar
• enda fleire og betre oppgåver

Sagaserien består av

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråkleg lesebok per trinn som følgjer strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneheld også oppgåver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følgjer eleven gjennom
  heile ungdomsskulen
• lærarrettleiing på nettet og i papirutgåve
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan brukast på interaktive tavler, pc og nettbrett

Aften Psalme – Dorothe Engelbretsdotter

dorothe.jpg

Dorothe Engelbretsdotter brukte mange metaforar - språklege bilete - i salmane sine. Kva tyder metaforane nedanfor?

Dagen viker og går bort,
luften bliver tykk og sort,
solen alt har dalet platt,
det går mot den mørke natt.

Tiden sakte lister seg,
glasset rinner, stanser ei;
døden oss i hælen går,
evigheten forestår.

La din sterke englevakt
på mitt leie give akt,
at min søvnetunge kropp
skades ei av Satans tropp.

Så jeg arme ormesekk
ikke vekkes opp med skrekk,
min husbond med barn og slekt
ta òg i din varetekt.

Fire fjele er min prakt,
hvor uti jeg bliver lagt,
med et laken og litt mer;
eier ikke så en fjær.

Verden og dens ting forgår;
jeg til herlighet oppstår
når Gud ved basunens lyd
kaller meg til evig fryd.

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies