Sagaserien gir deg

• få komponentar
• enda større vekt på grunnleggjande ferdigheiter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukarvennlege bøker
• fokus på fl eire teksttypar
• meir sakprosa
• fleire norske og nordiske tekstar
• enda fleire og betre oppgåver

Sagaserien består av

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråkleg lesebok per trinn som følgjer strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneheld også oppgåver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følgjer eleven gjennom
  heile ungdomsskulen
• lærarrettleiing på nettet og i papirutgåve
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan brukast på interaktive tavler, pc og nettbrett

Bøyning av verb - bokmål

lesa.png

Infinitiv er nevneformen av verbet. Verb som har «å» foran seg, står i infinitiv:

å kjøre, å gå

Det finnes to hovedgrupper av verb: svake og sterke verb.

Svake verb har oftest

ending i presens (nåtid)

ending i preteritum (fortid)

Eksempel:

å dømme – dømmer – dømte – har dømt

å kjøpe – kjøper – kjøpte – har kjøpt

Sterke verb har oftest

ingen ending i preteritum

vokalskifte i preteritum

Eksempel:

å skrive – skriver – skrev/skreiv – har skrevet


Sorter verbene.

Legg sterke og svake verb i de riktige haugene.

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies