Sagaserien gir deg

• få komponentar
• enda større vekt på grunnleggjande ferdigheiter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukarvennlege bøker
• fokus på fl eire teksttypar
• meir sakprosa
• fleire norske og nordiske tekstar
• enda fleire og betre oppgåver

Sagaserien består av

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråkleg lesebok per trinn som følgjer strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneheld også oppgåver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følgjer eleven gjennom
  heile ungdomsskulen
• lærarrettleiing på nettet og i papirutgåve
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan brukast på interaktive tavler, pc og nettbrett

Bøyning av substantiv - bokmål

fido.png

Hvordan bøyer vi på bokmål?

I flertall får hankjønnsordene endingene -er og -ene.

Eksempel: en båt – båten – båter – båtene

Oppgåve A:

Bøy disse hankjønnsordene:

bil
sykkel
by
hund

I flertall får hunkjønnsordene endingene -er og -ene.

Eksempel: ei/en høne – høna/en – høner – hønene

Oppgave B:

Bøy disse hunkjønnsordene:

hytte
jakke
lykt
gate

I flertall får intetkjønnsordene -(e)r eller ingen ending i ubestemt form flertall og endingen -a eller -ene i bestemt form flertall.

Eksempel: et eple – eplet – epler – epla/eplene

Oppgave C:

Bøy disse intetkjønnsordene:

hus
dyr
bord
bilde
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies