Sagaserien gir deg

• få komponentar
• enda større vekt på grunnleggjande ferdigheiter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukarvennlege bøker
• fokus på fl eire teksttypar
• meir sakprosa
• fleire norske og nordiske tekstar
• enda fleire og betre oppgåver

Sagaserien består av

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråkleg lesebok per trinn som følgjer strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneheld også oppgåver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følgjer eleven gjennom
  heile ungdomsskulen
• lærarrettleiing på nettet og i papirutgåve
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan brukast på interaktive tavler, pc og nettbrett

Tjukk l

10_dialekter_tjukk l_liten.jpg

Denne kjende visestrofa av Alf Prøysen kjenner du sikkert til:
«Hele væla er bære jordbær,
finn et strå og træ dom på.»

10_dialekter_Proysen.mp3

Tjukk l erstattar altså r i ordet «væla» og i «jordbær». Dette er typisk for alle austnorske dialektar.

Tjukk l blir uttalt ved at tungespissen blir bøygd opp mot ganen og flytta fram og ned mot undertennene med eit raskt slag. Prøv å seie «klokka» og «sola» med tjukk l.

Lytt til korleis orda blir uttalte. Kva ord har tjukk l?

10_dialekter_sola_tynn.mp3

10_dialekter_jordbaer_tjukk.mp3

10_dialekter_jordbaer_tynn.mp3

10_dialekter_sola_tjukk.mp3

Oppgave:

Berre det vi kallar austnorske dialektar, har tjukk l. Hugsar du kva område det gjeld?

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies