Sagaserien gir deg

• få komponentar
• enda større vekt på grunnleggjande ferdigheiter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukarvennlege bøker
• fokus på fl eire teksttypar
• meir sakprosa
• fleire norske og nordiske tekstar
• enda fleire og betre oppgåver

Sagaserien består av

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråkleg lesebok per trinn som følgjer strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneheld også oppgåver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følgjer eleven gjennom
  heile ungdomsskulen
• lærarrettleiing på nettet og i papirutgåve
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan brukast på interaktive tavler, pc og nettbrett

Dokumentar og fiksjon

10_film_dokumentar.png

© Getty, jian wan

Innan film finst det to hovudkategoriar: fiksjonsfilm og dokumentarfilm.

Fiksjonsfilm er oppdikta forteljingar, mens dokumentarfilm tar sikte på å vise fram røynda.

Dokumentarfilm fungerer derfor på same måten som saktekst.

Kva av desse eksempla kan kategoriserast som dokumentarfilm?

Kva av desse eksempla kan kategoriserast som fiksjonsfilm?

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies