Sagaserien gir deg

• få komponentar
• enda større vekt på grunnleggjande ferdigheiter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukarvennlege bøker
• fokus på fl eire teksttypar
• meir sakprosa
• fleire norske og nordiske tekstar
• enda fleire og betre oppgåver

Sagaserien består av

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråkleg lesebok per trinn som følgjer strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneheld også oppgåver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følgjer eleven gjennom
  heile ungdomsskulen
• lærarrettleiing på nettet og i papirutgåve
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan brukast på interaktive tavler, pc og nettbrett

Å bli lagt merke til

10_reklame_oppmerksomhet_liten.jpg

© Kid Interiør

Målet med reklamen er som kjent å få oss til å kjøpe ei bestemt vare eller teneste. For at det skal skje, må vi som kjøparar vite om produktet og produsenten.

Føremålet med reklamen er derfor å skape merksemd rundt eit bestemt produkt eller ei teneste.

Reklamen vil at vi skal få tillit til produktet og produsenten, slik at det er akkurat DET vi vel av alt som blir tilbode oss på marknaden.

Oppgåve:

Kjende du alle orda som vart brukte i teksten ovanfor? Test deg sjølv.

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies