Sagaserien gir deg

• få komponentar
• enda større vekt på grunnleggjande ferdigheiter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukarvennlege bøker
• fokus på fl eire teksttypar
• meir sakprosa
• fleire norske og nordiske tekstar
• enda fleire og betre oppgåver

Sagaserien består av

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråkleg lesebok per trinn som følgjer strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneheld også oppgåver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følgjer eleven gjennom
  heile ungdomsskulen
• lærarrettleiing på nettet og i papirutgåve
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan brukast på interaktive tavler, pc og nettbrett

Filmforteljing

10_film_filmfortelling.jpg

Fra Kongen av Bastøy © 4 1/2

Du har sikkert ein favorittfilm, aller i alle fall ein film du liker godt. Er det nokon enkeltelement frå filmen som har gjort inntrykk på deg?

A:
Beskriv ei SCENE du synest har ein tøff verknad.

B:
Beskriv eit KLIPP du synest har etn tøff verknad.

PS: Du kan prøve å leite opp scener og klipp på YouTube, eller ei anna side.

Last ned ark her

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies