Sagaserien gir deg

• få komponentar
• enda større vekt på grunnleggjande ferdigheiter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukarvennlege bøker
• fokus på fl eire teksttypar
• meir sakprosa
• fleire norske og nordiske tekstar
• enda fleire og betre oppgåver

Sagaserien består av

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråkleg lesebok per trinn som følgjer strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneheld også oppgåver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følgjer eleven gjennom
  heile ungdomsskulen
• lærarrettleiing på nettet og i papirutgåve
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan brukast på interaktive tavler, pc og nettbrett

Oskar Braaten

10_forfattere_braaten.jpg

Vi har intervjua byhistorikar Erik Melvold om arbeidardiktaren Oskar Braaten.

Kven var Oskar Braaten?

10_forhistorie_braaten.mp3

Test deg sjølv

Kva har du fått med deg av det Erik Melvold har fortald om Oskar Braaten?

1. Kva er «arbeidar-litteratur»?

2. Kva parti stemde Braaten på?

3. Kvifor skreiv Braaten først på nynorsk?

4. Kvifor meiner Melvold at Oskar Braaten framleis er viktig?

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies