Sagaserien gir deg

• få komponentar
• enda større vekt på grunnleggjande ferdigheiter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukarvennlege bøker
• fokus på fl eire teksttypar
• meir sakprosa
• fleire norske og nordiske tekstar
• enda fleire og betre oppgåver

Sagaserien består av

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråkleg lesebok per trinn som følgjer strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneheld også oppgåver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følgjer eleven gjennom
  heile ungdomsskulen
• lærarrettleiing på nettet og i papirutgåve
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan brukast på interaktive tavler, pc og nettbrett

Palatelisering

10_palatelisering_liten.jpg

Høyr på setninga:

«Ein villj mannj med ein hannjhonnj i bannj og ettj spannj folljt med vannj.»

10_palatelisering_hannjhonnj.mp3

Som du sikkert har gjetta, er det ein trøndar som uttaler desse orda.

Dobbeltkonsonantane ll og nn blir uttalte med j-lyd: llj og nnj.

Vi kallar dette språklege kjennemerket for palatalisering (av latin: palatum).

Kva for nokre av desse orda inneheld palatalisering?

10_palatelisering_ball_palatal.mp3

10_palatelisering_hund_ikkepalatal.mp3

10_palatelisering_hund_palatal.mp3

10_palatelisering_ball_ikkepalatal.mp3

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies