Sagaserien gir deg

• få komponentar
• enda større vekt på grunnleggjande ferdigheiter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukarvennlege bøker
• fokus på fl eire teksttypar
• meir sakprosa
• fleire norske og nordiske tekstar
• enda fleire og betre oppgåver

Sagaserien består av

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråkleg lesebok per trinn som følgjer strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneheld også oppgåver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følgjer eleven gjennom
  heile ungdomsskulen
• lærarrettleiing på nettet og i papirutgåve
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan brukast på interaktive tavler, pc og nettbrett

Mjuke konsonantar

10_bloete konsonanter.jpg

På Sørlandet snakkar dei ein dialekt der konsonantane er «mjuke». Det vil seie at nokre bokstavar i somme samanhengar blir uttalt mjukare enn i andre delar av landet.

k blir uttalt som g (kake) – 10_bloete konsonanter_kage.mp3

t blir uttalt som d (skute) – 10_bloete konsonanter_skude.mp3

p blir uttalt som b (stupe) – 10_bloete konsonanter_stube.mp3

Skriv om orda slik at konsonantane blir mjuke.

tilbake –

møte –

rope –

kransekake –

utføre –

tape –

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies