Sagaserien gir deg

• få komponentar
• enda større vekt på grunnleggjande ferdigheiter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukarvennlege bøker
• fokus på fl eire teksttypar
• meir sakprosa
• fleire norske og nordiske tekstar
• enda fleire og betre oppgåver

Sagaserien består av

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråkleg lesebok per trinn som følgjer strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneheld også oppgåver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følgjer eleven gjennom
  heile ungdomsskulen
• lærarrettleiing på nettet og i papirutgåve
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan brukast på interaktive tavler, pc og nettbrett

Austnorsk eller vestnorsk?

10_dialekter_vestnorsk_lyttetest.jpg

© iStock, MirekP

Høyr korleis setninga nedanfor er uttalt. Er det ein austnorsk eller vestnorsk dialekt?

«Eg veit ikkje kor mykje klokka er. Spør nokon andre.»

Dialekt 1 10_lyttetest_dialekt 1.mp3

Dialekt 2 10_lyttetest_dialekt 2.mp3

Dialekt 3 10_lyttetest_dialekt 3.mp3

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies