Sagaserien gir deg

• få komponentar
• enda større vekt på grunnleggjande ferdigheiter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukarvennlege bøker
• fokus på fl eire teksttypar
• meir sakprosa
• fleire norske og nordiske tekstar
• enda fleire og betre oppgåver

Sagaserien består av

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråkleg lesebok per trinn som følgjer strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneheld også oppgåver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følgjer eleven gjennom
  heile ungdomsskulen
• lærarrettleiing på nettet og i papirutgåve
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan brukast på interaktive tavler, pc og nettbrett

Tryggleik på nettet

9_nettvett_fagerjord.jpg

Medieforsker Anders Fagerjord

Lytt til intervjuet og jobb i arbeidsark.

Anders Fagerjord er medieforskar og får betalt for å surfe på nettet. Han har ein blogg der han skriv om det han forskar på.

Her kan du høyre kva han seier om å vere forsiktig på nettet: 9_nettvett_fagerjord.mp3


Lytt til intervjuet med Anders Fagerjord.

Kvifor er han forsiktig med kva han skriv i bloggen sin? Kva seier han om det å leggje ut private ting på Internett?

Last ned arbeidsarket her.

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies