Sagaserien gir deg

• få komponentar
• enda større vekt på grunnleggjande ferdigheiter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukarvennlege bøker
• fokus på fl eire teksttypar
• meir sakprosa
• fleire norske og nordiske tekstar
• enda fleire og betre oppgåver

Sagaserien består av

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråkleg lesebok per trinn som følgjer strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneheld også oppgåver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følgjer eleven gjennom
  heile ungdomsskulen
• lærarrettleiing på nettet og i papirutgåve
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan brukast på interaktive tavler, pc og nettbrett

Knut Hamsun: Victoria

saga_Victoria.png

Fra filmen Victoria, 2013. Foto: Jan Ung/Filmkameratene AS

Høyr kva Ingar Sletten Kolloen fortel om romanen «Victoria».

Fyll inn rett ord i samandraget nedanfor.

«Victoria» er ein kjærleiksroman som blir lesen den dag i dag.

Hamsun skreiv romanen .

Han dikta den perfekte kjærleiken han .

«Victoria» har ei , men svært romantisk avslutning.

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies