Sagaserien gir deg

• få komponentar
• enda større vekt på grunnleggjande ferdigheiter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukarvennlege bøker
• fokus på fl eire teksttypar
• meir sakprosa
• fleire norske og nordiske tekstar
• enda fleire og betre oppgåver

Sagaserien består av

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråkleg lesebok per trinn som følgjer strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneheld også oppgåver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følgjer eleven gjennom
  heile ungdomsskulen
• lærarrettleiing på nettet og i papirutgåve
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan brukast på interaktive tavler, pc og nettbrett

Romantikk

saga_1790–1840.jpg

I.C. Dahl: Bjerk i storm, 1849. Bergen Kunstmuseum (Wikimedia Commons)

Les teksten.

«Å vere romantisk» vil si å bry seg om alle typar kjensler, ikkje berre forelsking og kjærleik.


Fornufta åleine kan ikkje løyse alle gåter mennesket står overfor, meiner romantikaren. Vi må også bruke kjenslene våre. Svaret på dei største mysteria kan vi kanskje ane når vi opplever kunst og natur.


Ein slik «natur-mystikk» var typisk for forfattarane i romantikken. Også målarane frå denne tida skildra dramatisk og storslått natur som skulle setje kjensler i sving hos publikum.

 

No har du møtt mange nye omgrep. Klarer du å knyte omgrepa til rett forklaring?

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies