Sagaserien gir deg

• få komponentar
• enda større vekt på grunnleggjande ferdigheiter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukarvennlege bøker
• fokus på fl eire teksttypar
• meir sakprosa
• fleire norske og nordiske tekstar
• enda fleire og betre oppgåver

Sagaserien består av

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråkleg lesebok per trinn som følgjer strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneheld også oppgåver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følgjer eleven gjennom
  heile ungdomsskulen
• lærarrettleiing på nettet og i papirutgåve
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan brukast på interaktive tavler, pc og nettbrett

Samisk

saga_samisk.png

Her kan du lære nokre samiske ord og uttrykk, og høyre korleis dei blir uttala.

«God dag»: Bures 6_2_1_1_b_god_dag_sam

«Korleis har du det?»: Movt manná? 6_2_1_1_b_Hvordan_har_sam

«Eg elskar deg»: Mun ráhkistan du. 6_2_1_1_b_Jeg_elsker_sam

«Hei, eg heiter …»: Hei, mu namma lea … 6_2_1_1_b_Hei_jeg_sam

«1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10»: okta, guokte, golbma, njeallje, vihtta, guhtta, čieža, gávcci, ovcci, logi 6_2_1_1_b_tallene_sam

Lytt til det samiske uttrykket, og skriv inn hva det heiter på norsk.

6_2_1_1_god dag samisk

6_2_1_1_jeg elsker samisk

6_2_1_1_aatte samisk

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies