Sagaserien gir deg

• få komponentar
• enda større vekt på grunnleggjande ferdigheiter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukarvennlege bøker
• fokus på fl eire teksttypar
• meir sakprosa
• fleire norske og nordiske tekstar
• enda fleire og betre oppgåver

Sagaserien består av

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråkleg lesebok per trinn som følgjer strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneheld også oppgåver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følgjer eleven gjennom
  heile ungdomsskulen
• lærarrettleiing på nettet og i papirutgåve
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan brukast på interaktive tavler, pc og nettbrett

Fotografi på nettet

mobilkamera.png

Det er morosamt med bilete, også i skulesamanheng. Dersom du vel å leggje ut bilete på nettet, bør du tenkje over om du har lov å gjere det og om det er lurt.

To reglar må du ta omsyn til:

  1. Du skal ikkje leggje ut fotografi av andre utan at dei har sagt at det er i orden.
  2. Du skal ikkje leggje ut bilete eller fotografi som andre har laga, utan at du har fått løyve.

Vel riktig svar.

1. Kva kan du om bileterettar?

2. Kva kan du om bilete og nettvett?

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies