Sagaserien gir deg

• få komponentar
• enda større vekt på grunnleggjande ferdigheiter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukarvennlege bøker
• fokus på fl eire teksttypar
• meir sakprosa
• fleire norske og nordiske tekstar
• enda fleire og betre oppgåver

Sagaserien består av

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråkleg lesebok per trinn som følgjer strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneheld også oppgåver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følgjer eleven gjennom
  heile ungdomsskulen
• lærarrettleiing på nettet og i papirutgåve
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan brukast på interaktive tavler, pc og nettbrett

Drama

saga_drama.png

Ill.: Boden/Ledingham/Masterfile

Her kan du teste kunnskapane dine om drama.

1. Ordet «drama» tyder eigentleg ...

2. Eit skodespel er bygd opp av ei eller fleire akter. Kvar akt har ofte mange ...

3. Kva kallar vi vanlegvis det skodespelarane seier?

4. Det mest kjende teaterstykket til Henrik Ibsen heiter ...

5. Kva handlar «Et dukkehjem» om?

6. Nett som i noveller blir dramaet bygd opp med ...

7. Eit symbol er ...

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies