Sagaserien gir deg

• få komponentar
• enda større vekt på grunnleggjande ferdigheiter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukarvennlege bøker
• fokus på fl eire teksttypar
• meir sakprosa
• fleire norske og nordiske tekstar
• enda fleire og betre oppgåver

Sagaserien består av

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråkleg lesebok per trinn som følgjer strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneheld også oppgåver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følgjer eleven gjennom
  heile ungdomsskulen
• lærarrettleiing på nettet og i papirutgåve
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan brukast på interaktive tavler, pc og nettbrett

Bohemtida

saga_bohema.png

Hans Jæger, måla av Sven Jørgensen i 1888. Foto: O. Væring

Mot slutten av 1800-talet figurerte ein gjeng kunstnarar under navnet «Kristiania-bohemen». Ein bohem er ein kunstnar som lever eit utsvevande liv og er på kant med samfunnet.

Kva hugsar du om bohemtida?

1. Når var «bohemtida» i Kristiania?

2. Kven blei rekna som leiaren for bohemen?

3. Kva heitte boka som ble beslaglagd?

4. Kvifor fekk bohemane så sterk motstand?

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies