Sagaserien gir deg

• få komponentar
• enda større vekt på grunnleggjande ferdigheiter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukarvennlege bøker
• fokus på fl eire teksttypar
• meir sakprosa
• fleire norske og nordiske tekstar
• enda fleire og betre oppgåver

Sagaserien består av

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråkleg lesebok per trinn som følgjer strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneheld også oppgåver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følgjer eleven gjennom
  heile ungdomsskulen
• lærarrettleiing på nettet og i papirutgåve
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan brukast på interaktive tavler, pc og nettbrett

Realisme og naturalisme

saga_Ekstrem naturalisme.png

Christian Krohg: Kampen for tilværelsen, 1888/89, Nasjonal galleriet (Wikimedia Commons)

Les teksten.

Dei naturalistiske forfattarane såg dei same problema som realistane, men tvilte på at det var mogleg å endre skeivheitene i samfunnet. Naturalistene skildrar ei håplaus verd, der lagnaden vår er styrt av arv og miljø.

Kva ord er typiske for naturalismen?

Marker orda som kjenneteiknar BÅDE realismen og naturalismen.

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies