Sagaserien gir deg

• få komponentar
• enda større vekt på grunnleggjande ferdigheiter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukarvennlege bøker
• fokus på fl eire teksttypar
• meir sakprosa
• fleire norske og nordiske tekstar
• enda fleire og betre oppgåver

Sagaserien består av

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråkleg lesebok per trinn som følgjer strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneheld også oppgåver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følgjer eleven gjennom
  heile ungdomsskulen
• lærarrettleiing på nettet og i papirutgåve
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan brukast på interaktive tavler, pc og nettbrett

Henrik Wergeland

saga_HW.png

Christian Krohg: 17. mai, 1893 (foto: O. Væring)

Henrik Wergeland var stolt av å vere «berre seks år eldre enn Grunnloven», og gjennom heile livet var han ein varm forkjempar for 17. mai-feiringa i Noreg. Grunnloven sikra rettar for vanlege folk, og han la grunnlaget for større rettferd i samfunnet.

Wergeland ville vere folkelærar og gav ut opplysande skrift som «For Almuen» og «For Arbeidsklassen». Han var òg med på å opprette dei første folkebiblioteka rundt om i landet.

Gjennom diktinga si ville Wergeland kjempe for dei svake. Og det gjorde han heile livet, også då han blei sjuk og låg for døden.Kor mykje fekk du med deg av det du nettopp las? Test deg sjølv.

1. Henrik Wergeland blei fødd seks år før Grunnloven. Kva år blei han fødd?

2. Har det alltid vore lov til å feire 17. mai i Noreg?

3. Kva gjorde Wergeland for å oppmuntre vanlege folk til å lese?

4. Kva gjorde Wergeland mens han låg på dødsleiet?

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies