Sagaserien gir deg

• få komponentar
• enda større vekt på grunnleggjande ferdigheiter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukarvennlege bøker
• fokus på fl eire teksttypar
• meir sakprosa
• fleire norske og nordiske tekstar
• enda fleire og betre oppgåver

Sagaserien består av

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråkleg lesebok per trinn som følgjer strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneheld også oppgåver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følgjer eleven gjennom
  heile ungdomsskulen
• lærarrettleiing på nettet og i papirutgåve
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan brukast på interaktive tavler, pc og nettbrett

Realisme

saga_1870-1890.png

Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv

Les teksten.

I den epoken vi kallar realismen, blei stadig fleire opptekne av vanlege folks rettar. Forfattarane skreiv om urettferda i samfunnet, og dei ville skildre dette på ein realistisk måte.

Kristiania, som Oslo heitte den gang, blei ein relativt stor by på slutten av 1800-talet. Fattigdommen auka, og mange levde under uverdige forhold.

Kva ord beskriv realismen som epoke?

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies