Sagaserien gir deg

• få komponentar
• enda større vekt på grunnleggjande ferdigheiter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukarvennlege bøker
• fokus på fl eire teksttypar
• meir sakprosa
• fleire norske og nordiske tekstar
• enda fleire og betre oppgåver

Sagaserien består av

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråkleg lesebok per trinn som følgjer strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneheld også oppgåver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følgjer eleven gjennom
  heile ungdomsskulen
• lærarrettleiing på nettet og i papirutgåve
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan brukast på interaktive tavler, pc og nettbrett

Rim og rytme

Kva rimmønster er det i dette diktet?

Hysj, eg høyrer vinden blåse
Slik at eg blir trist og rar
Best det er å grinda låse
Eg vil ikkje ha hans svar

1. Skriv inn rimmønster (se ramma nedanfor):

Dei tre vanlegaste rimmønstera:

parrim: aabb
kryssrim: abab
omslutta rim: abba

Kva rimmønster er det i dette diktet?

Katta er no lei av hunden
veldig lei
sur og kjei
ventar på den rette stunden

2. Skriv inn rimmønster:

Hugsar du rim-mønsteret i limerickar?

Ein stormannsgal mann ifrå Finnvik
gjekk rett frå krangel til forlik,
då ein annan mann,
like galen som han,
sette i eit grysjeleg Munch-skrik.

3. Kva av desse rim-mønstera tilsvarer mønsteret i limericken over?

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies