Sagaserien gir deg

• få komponentar
• enda større vekt på grunnleggjande ferdigheiter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukarvennlege bøker
• fokus på fl eire teksttypar
• meir sakprosa
• fleire norske og nordiske tekstar
• enda fleire og betre oppgåver

Sagaserien består av

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråkleg lesebok per trinn som følgjer strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneheld også oppgåver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følgjer eleven gjennom
  heile ungdomsskulen
• lærarrettleiing på nettet og i papirutgåve
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan brukast på interaktive tavler, pc og nettbrett

Tendensromanen

saga_Tendensromanen.png

«Amtmannens døtre» blei skriven i 1854 og blir rekna som den første ordentlege romanen i Noreg. Boka er ein såkalla tendensroman, ein roman som kritiserer tilhøva i samtida. Collett tek opp den svake stillinga kvinnene hadde i samfunnet, og hevdar at dei må få velje ektemann ut frå kjensler, ikkje av fornuft.

Søk på nettet og finn ut meir om romanen «Amtmannens døtre». Svar på spørsmåla:

  1. Kva heiter hovudpersonen i boka? >
  2. Kor mange døtrer har amtmannen? >
  3. Kva heiter mannen hovudpersonen forelskar seg i? >
  4. Kva heiter den 50-årige prosten hovudpersonen giftar seg med? >
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies